Välkommen till vårens städdag och årsmöte lördagen den 18:e maj!

Vi träffas som vanligt vid ingången till Flärhamn, kl: 9.30 för fördelning av arbete. Se bifogad fil med de arbetsuppgifter som ska utföras! Titta vad som passar dig och ta med lämpliga verktyg, skottkärra, etc. Vid 12-tiden serveras grillad korv av Gyllenegalte. Efterföljande årsmöte hålls vid dansbanan. Föreningens ekonomiska redovisning finns att läsa på ÖTFs hemsida https://www.overbytf.se/foreningsinfo/arkiv 
Hjärtligt välkommen! 

För allas trivsel påminner vi om att hunden alltid ska hållas kopplad i Flärhamn. Medlemmar har bett styrelsen att påminna om det koppeltvång som råder (1 mars-20 augusti) i skog/mark och på offentliga platser. Just nu har vi dessutom några par sjöfåglar i vass och klippskrevor runt badet som vill vara i fred med sina ägg.

Hellers brygga 
På årsmötet -22 informerades att föreningen övertagit Hellers brygga. Bryggan behövde renoveras och skulle "bli en plats där medlemmar kan sitta i kvällssolen". Man efterlyste medlemmar som ville vara med i en arbetsgrupp och skulle bygga bryggan. Ett fåtal personer har anmält sig under dessa två år. Det fanns inget överlåtelseavtal skrivet och ingenting dokumenterat vad man kommit överens om för att föreningen skulle överta bryggan. I samtal med paret Heller framkom att de erbjudit föreningen att överta bryggan mot att de fick en båtplats I Flärhamn, utan att betala depositionsavgiften (10 000 kr)Nuvarande styrelse har beslutat att inte överta bryggan på grund av följande:1) Intresset från medlemmarna är svagt och endast ett fåtal har anmält sig för att hjälpa till att bygga en ny brygga.
2) Kostnaden för att renovera bryggan (25 000-30 000 kr) är pengar som behövs för att renovera båtbryggorna i Flärhamn.
3) Familjen Hellers önskemål för att föreningen skulle överta bryggan var att få en båtplats, utan att betala depositionsavgiften. 
Om ett avtal hade skrivits baserat på Hellers önskemål hade styrelsen handlat över sina befogenheter och premierat en enskild medlem. Se även Likhetsprincipen nedan!

Likhetsprincipen

Likhetsprincipen är en av de osynliga normer som gäller för ideella föreningar, och den är väletablerad i praxis (det vill säga, rättsfall). Principen innebär att alla medlemmar i föreningen ska behandlas likadant av föreningen (om inte något annat uttryckligen framgår av stadgarna eller någon lag). För att en särbehandling ska kunna ske, så måste denna kunna motiveras med sakliga skäl.

En av ÖTFs sittgrupper kommer att placeras på berget vid Trekanten (några meter från bryggan) för de som vill utnyttja platsen. Trekanten kommer att städas och göras trivsam på städdagen.
Oskarskanalens Vänners Intresseföreningen ansåg att årskostnaden för hemsidan var onödig och har lagt ner den. I fortsättningen hittar man all information rörande OVI på de närliggande tomtägareföreningarnas hemsidor, bland annat ÖTFs.

ÖTFs medlemsregister bör uppdateras! Har du ett nytt telefonnummer, ny mejladress eller har flyttat? Mejla gärna de nya uppgifterna till oss! ordforande.otf@gmail.com
🍀Vi ses på lördag! 🍀 Hjärtligt välkommen! 🍀                                    

 Styrelsen/ Åsa

2024-05-12 18:27