Kallelse till årsmöte och städdag

Härmed kallas ni till städdag samt ÖTF årsmöte, lördagen den 28 maj kl 09.30.

Vid grindarna i Flärhamn sker avprickning och registrering av fullmakter för röstlängden, kom i tid då det kan bli kö. Kl 09.30 startar arbetsdagen som följs av lättare förtäring och årsmöte ca 12.00, mötet sker vid grillplatsen. 

Dagordning och övriga relaterade dokument finns i Arkivet.

2022-05-14 07:24