GRANNSAMVERKAN har blivit en vedertaget begrepp i det brottsförebyggande arbetet.

I vårt område sker grannsamverkan och ett samarbete med Gustavsbergspolisen. Rapportera alltid när något hänt dig och berätta när du ser eller hört något. Gula Vindövarvet är ett utmärkt exempel när du rör dig i området och ser personer som inte har goda avsikter att vara i området. Samma gäller när du är nere vid bad och hamn.

Pågående brott: Ring 112

Övriga ärenden till polisen: Ring 114 14

 

Grannars samverkan och samarbete är en motod att minska det vi kallar vardagsbrottsligheten. Grannsamverkan har också betydelse för tryggheten i området. Det ökar självklart känslan av trygghet att veta att grannar bryr sig om varandra och varandras egendom.