Påminnelse önskemål om båtplats

Glöm inte att skicka in dina önskemål om bryggplats senast den 15 april. Planen är att vi, efter avstämning med kassören vad avser erlagda avgifter, presenterar ”båtplatser 2020” senast den 30 april. 

Se tidigare inlägg "Båtplatser sommaren 2020"

Svara gärna direkt på det mail som skickades ut den 23 februari, eller maila direkt till ordforande.otf@gmail.com.

2020-03-28 09:24