Badare och fiskare

Badare och fiskare

Efter en underbar helg med mycket sol har vi återigen haft många gäster och medlemmar på badplatsen. På förekommen anledning och för att vi skall ha det så trivsamt och säkert som möjligt så behöver vi klara ut vad som gäller på vår fina badplats. Trivselregler för badplatsen finns sedan tidigare men det saknas regler för fiskare på badplatsen, behovet av en "regel" runt detta noteras efter helgen och kommer att tillföras.

Badplatsen (från stora flytbryggan, över sandstranden, dykbryggan och klippbadet till den privata tomten 181:1) är i första hand till för badande och dessa har alltid företräde i nyttjandet av badplatsen.

Fiskare är givetvis välkomna att nyttja området för fiske men det skall ske då ingen nyttjar området för bad. Vassa krokar och plaskande barn är inte förenligt ur säkerhetssynpunkt och möjligheten att få någon fisk torde vara liten.Fiske får bedrivas då ingen badar,  företrädesvis kvällstid eller icke badvänlig väderlek, i övrigt hänvisas till de kilometerlånga fiskesträckor som finns i närheten.

2020-08-11 21:16