Välkommen!

Vi är en förening för tomtägare till tomter styckade från fastigheterna 176:1 och 176:6 på Vindö i Värmdö kommun. Se områdeskarta här.

Vill du bli medlem kan du bli det här på hemsidan under Medlemskap

Detta händer i ÖTF

 • Medlemsinformation mars 2020

  Käre medlem, hoppas att allt är väl med er i dessa tider med ett elakt virus och annat elände som vi alla påverkas av i samhället. När man tittar ut idag när detta skrivs så är det en nästan klarblå himmel och vårkänslorna kommer verkligen över oss, svårt att tro att det finns så mycket elände där ute.  Vi skall inte fördjupa i oss att analysera pandemin men prognoser som verkar trovärdiga, när detta skrivs, visar på en topp av infektionsläget till mitten på maj och att man får räkna med aktuellt ”undantagstillstånd” i åtminstone 2-3 månader. Denna våg av pandemin bör vara över till i början av juli enligt preliminära skattningar. Det här berör vår arbetsdag den 16 maj, i mitten på maj, mer om detta nedan.

  Läs mer…
  2020-03-29 11:29
 • Påminnelse önskemål om båtplats

  Glöm inte att skicka in dina önskemål om bryggplats senast den 15 april. Planen är att vi, efter avstämning med kassören vad avser erlagda avgifter, presenterar ”båtplatser 2020” senast den 30 april. 

  Läs mer…
  2020-03-28 09:24
 • Slyröjning längs vägarna

  Trafikverket, genom underleverantören SVEVIA,  har under v 12 genomfört slyröjning i vårt vägnät som en del i ett projekt att säkerställa framkomlighet för framförallt bussar på våra smala vägar. Det ligger nu en hel del grenar och sly i i våra diken som man enligt SVEVIA planera att omhänderta den 31 mars och den 1 april.

  Har något gått sönder, har ni frågor eller annat med anledning av röjningen så kan ni nå SVEVIA på telefon 010-476 14 83.

  2020-03-28 09:23
 • Vattenfall kommer röja väg för strömmen

  Vattenfall kommer genomföra underhållsröjning i ledningsgator inom nätområde ÄT574 Bullandö med början v 12.

  Läs mer…
  2020-03-04 18:44
 • Rekordhögt vatten i hamnen

  Rekordhögt vatten i hamnen

  Vid besök till hamnen tisdagen den 25 februari noterades det att rikligt med vatten var det gott om. På onsdagen var det än mer!

  Läs mer…
  2020-02-26 17:49

Fler nyheter