Att göra på höstens städdag

Kallelse till höstens städdag har nu skickats ut. Som vi tidigare informerat om så går den av stapeln lördagen den 28 september kl 09.30. 

Vi samlas som vanligt vid grindarna  i Flärhamn för avprickning och fördelning av arbetsuppgifter.

Förutom de återkommande uppgifterna med att snygga till runt vår badplats och våra bryggor har vi ett antal övriga projekt, se nedan. Tag del av vad som skall göras och medför lämpliga redskap. Eventuellt kan det tillkomma ytterligare uppgifter dessa tas då upp på plats.

När vi är klara runt 1200 så avslutar vi med grillkorv och dryck. Här finns det också möjlighet att till informations- och frågestund.

Att göra

Badet/Hamnen

 • Ta upp y-bommarna vid fasta bryggan och kajen.
 • Bogsera upp flotten och reparera badstegen.
 • Reparera badstegen på "dykbryggan".
 • Kontroll av "dykbryggans" konstruktion med avseende på säkerhet.
 • Måla dörren till badboden (Suz).
 • Färdigmåla räcket till badboden.
 • Gå igenom övriga bodar och städa upp, kasta trasiga saker.
 • Klippa runt boulebanan och rensa ogräs på spelplanen.
 • Kratta området runt badet och hamnen.
 • Klippa vassen vid den fasta kajen.

Övrigt

 • Ta bort den löst hängande grenen på Hummelmoravägen 6/8, (stege och lång grensåg).
 • Bortkrattning av vildäpplen, 3 träd, samt klippning av desamma.
 • Röja och samla ihop grenar och skräp så att stigen runt dammen fungerar. 

P.S
Har någon ytterligare förslag på områden eller objekt på ÖTF mark som behöver åtgärdas är ni välkomna med förslag. 
D.S.…

Välkomna önskar styrelsen!

2019-09-13 19:44