Medlemsinformation februari 2020

Käre medlem,

Nu är ljuset på väg tillbaka och stugsäsongen närmar sig med stormsteg. Hörde på nyheterna häromdagen att det troligen aldrig kommer att bli någon metrologisk vinter i år utan vi kommer att gå direkt från höst till vår. Nu hoppas vi verkligen att vi inte går åt andra hållet, från vår till höst och hoppar över sommaren.

 

Vad vi förstår har det i övrigt varit en lugn lågsäsong så långt, vi har inte hört något om stölder, skadegörelse eller annat elände i området. Några av fastigheterna vet vi har sålts under hösten, om ni är den  nya ägaren och gått med i föreningen så hälsar vi er härmed hjärtligt välkomna. Har ni fått en ny granne, hjälp oss att berätta om föreningen och ge dom kontaktuppgifterna så att vi kan fånga upp alla. Är ni i vardande att sälja, kom ihåg att upplysa de nya ägarna om föreningen, det underlättar. 

Som ni säkert noterat har debiteringslängden med de avgifter som skall erläggas den 28 februari skickats ut. Eva lägger ner ett jättejobb att få allt rätt i detta pussel men givetvis kan det smugit in sig något fel - hör av er så åtgärdar vi det. 

Vi har nu lagt en budget för 2020 och vi kommer att lägga en stor del på rekreationsområdet vid hamnen, fylla upp mer sand på badstranden, modifiera grillplatsen, renovera badbryggor och även fortsätta röja upp i skogen på ÖTF mark efter stormen. Vi kommer också att vidta lite åtgärder i hamnen för att om möjligt avskräcka buset från att stjäla våra båtar och motorer. Vi kommer givetvis att fortsätta med våra traditionella aktiviteter som vårt midsommarfirande, loppmarknad mm.  

Vi kommer att berätta mer om allt spännande som kommer att ske vid vår första städdag lördagen den 16 maj då vi efter den traditionella korvgrillningen genomför vårt årsmöte. Särskild kallelse kommer till städdagen och årsmötet. Har ni ideer för att utveckla området eller nya verksamheter som förgyller vår sommar är den 16 maj rätt tid och plats att ta upp detta.

Det börjar också bli dags att se över årets båtplatser - se separat information. 

Så slutligen några ord om  Comhem och den pågående  utbyggnaden av fiber. Som ni vet har Comhem under våren och sommaren 2019 haft konsulter som kartlagt grävningen på Värmdö. Sent under hösten fick man  in konsulternas sista rapporter och det finns tyvärr avsevärda brister i utbygganden och visa delar måste troligen helt göras om.

Vi begärde efter detta såväl fyllnadsmateriel som ekonomiska medel till våra vägföreningar för få vissa akuta, farliga saker åtgärdade på Comhems bekostnad. Vi beviljades allt vi begärde såväl vad gäller fyllnadsmateriel som ekonomiska bidrag. Vi kan tyvärr inte säga någonting om när fibern är installerad och klar, eller när våra vägar är slutgiltigt återställda och godkända. Vi fortsätter att bevaka detta och håller kontakt med Comhem, och när vi vet mera kommer vi att informera er medlemmar.

Om ni har frågor eller något övrigt ni vill framföra hör gärna av er till ordforande.otf@gmail.com-

 

Mvh

För styrelsen ÖTF

Mats Danielsson

2020-02-23 09:09