Styrelsens och funktionärers arbetsfördelning

Arbetsfördelning styrelsen 2022

Ordförande Mats Danielsson

 • Leda arbetet i styrelsen.
 • Mötesplan styrelsen, kallelse och agenda.
 • Kallelse årsmöte.
 • Övergripande ansvarig för Årsredovisning.
 • Arbetsplaner och utskick städdagar.
 • Fastställa budget, bokslut och finansfrågor.
 • PM och meddelanden till medlemmarna.
 • Avtalsfrågor.

 Vice ordförande Klas Tocklin

 • Ordförande vid ordinarie ordförandes frånvaro.
 • Entreprenörskontakter och beställningar.
 • Avtalsfrågor
 • Fiskefrågor.

Sekreterare Helena Wennergren

 • Protokoll möten.
 • Bokning möteslokaler.
 • Välkomstbrev mm till nya medlemmar.
 • Medlemskontakter, och enkäthantering.
 • Ansvarig för föreningens hemsida.
 • Arkivera protokoll, tomtärenden och andra handlingar.
 • Process och fördelning av ansvar för e-posthantering (ordforande.otf@gmail.com).

Kassör Helena Ekström

 • Föredra budget i samråd med styrelsen för fastställande.
 • Bokföring, bokslut, utbetalningar. (hanteras av fd kassör Eva Ekström)
 • Utskick av inbetalningskort, påminnelser.
 • Kontakt med bank.
 • Adress och behörighetsändringar leverantörer och bank.
 • Uppföljning medlemsavgifter
 • Registervård och uppdatering av medlemsregistret.
 • Avprickningslista, medlemsförteckning, röstkort för avprickning vid årsmöte och städdag.

 Ledamot Anna Persson

 • Kontaktperson för miljöfrågor
 • Kontaktperson för de med grönområdestillsynsansvar
 • Avtal byggnationer
 • Övriga frågor

Ledamot Pierre Gidlöf

 • Avtal byggnationer
 • Övriga frågor

Hamnkapten Kåre Eriksson 

 • Ansvarar för båtplatser, bryggor mm
 • Fördelar bryggplatserna.
 • Leder och fördelar arbetet i hamnen vid arbetsdagarna.

 Suppleant Christer Stafferöd