Stadgarna uppdaterades senast 2016 och innehåller 

 • Föreningens historiska bakgrund och ägor
 • Föreningens syfte och verksamhet
 • Medlemskap
 • Medlemsavgift 
 • Beslutande organ
 • Verksamhets och räkenskaper
 • Om styrelsen
 • Firmateckning
 • Valberedning
 • Kallelse till årsmöte
 • Extra föreningsmöte
 • Motion
 • Årsmöte
 • Röstning vid föreningens möte 

Se stadgarna i sin helhet.

Se även våra båtbestämmelser under Hamn och bad .