Ordningsföreskrifter för Överbyåsens tomtägareförenings båthamn, badplatser och grönområden

  • Var och en som vistas vid föreningens båthamn och fritidsområden är skyldig att medverka till att ordning och snygghet upprätthålls.
  • Båtar får ej vinterförvaras inom hamn-området.
  • Bryggorna får ej belastas mer än nödvändigt. Pontoner som är fästade med fjädrar i bryggan tål ej för stor belastning.
  • Båten skall förtöjas ordentligt. Minst två fendrar skall finns på båda sidor. Dubbla linor skall finnas mellan båt och boj alt. Mellan båt och brygga. Lämna inte båten utan tillsyn under längre tid. Hamnkaptenens anvisningar skall följas.
  • Cykel- och mopedåkning innanför grinden är ej tillåten. Placeras i cykelställ vid grinden.
  • Hundar får ej vara på badområdet och får endast bada på anvisad plats vid grinden.
  • Lämna ej skräp och flaskor inom området – tag hem det.

 

Styrelsen

 

Du kan även läsa dem här.