Medlemsinformation mars 2020

Käre medlem, hoppas att allt är väl med er i dessa tider med ett elakt virus och annat elände som vi alla påverkas av i samhället. När man tittar ut idag när detta skrivs så är det en nästan klarblå himmel och vårkänslorna kommer verkligen över oss, svårt att tro att det finns så mycket elände där ute.  Vi skall inte fördjupa i oss att analysera pandemin men prognoser som verkar trovärdiga, när detta skrivs, visar på en topp av infektionsläget till mitten på maj och att man får räkna med aktuellt ”undantagstillstånd” i åtminstone 2-3 månader. Denna våg av pandemin bör vara över till i början av juli enligt preliminära skattningar. Det här berör vår arbetsdag den 16 maj, i mitten på maj, mer om detta nedan.

Vi tackar er som varit behjälpliga att fånga upp nya medlemmar, tillsammans kan vi åstadkomma underverk i vårt vackra gemensamma område och som jag brukar säga, ”bättre med mångfald än enfald”. Som vi tidigare nämnt är ni alltid välkomna med idéer och förslag på saker vi kan göra eller saker att förbättra för allas bästa.

Båtsäsongen närmar sig med stormsteg och därmed också stöldsäsongen. Som ni vet så är det våren och hösten som det ”peakar” så vi skall alla försöka att vara uppmärksamma på vad som rör sig i området. Att röra på sig är nyttigt så nyttja gärna ”gula Vindö-varvet”, titta till grannens hus och gör ett besök i hamnen så att man ser att vi är närvarande. 

Debiteringslängden är utsänd den 1 februari med ett sista betaldatum per den 28 februari. Påminner er som inte betalat att det skulle uppskattas om ni gör detta så fort som möjligt så att vi kan avsluta den delen och lägga till handlingarna.

Vår hamnkapten skickade den 23 februari ut frågan vad avser båtplatser för kommande säsong, det är ett riktigt pussel att få till detta med uthyrningar, nya medlemmar och önskemål om större eller annan plats. Påminner om att Ni skall ha inkommit till oss med önskemål senast den 15 april. Planen är att vi sedan, efter avstämning med kassören vad avser erlagda avgifter, skall presentera ”båtplatser 2020” senast den 30 april.

Vi har här på hemsidan informerat om att Vattenfall nu genomför underhållsröjning i ledningsgator inom nätområde ÄT574 Bullandö, påbörjades v 12. Om arbetet berör din tomt eller sker i anslutning till din tomt så bör du fått information via post från Vattenfall. Har ni frågor eller önskemål kan ni kontakta Vattenfall på telefon 070-332 6904 mellan kl 0930-1100 och 1300-1400, eller via mail skogochmarkmellan@vattenfall.com

Trafikverket, genom underleverantören SVEVIA,  har under v 12 genomfört slyröjning i vårt vägnät som en del i ett projekt att säkerställa framkomlighet för framförallt bussar på våra smala vägar. Det ligger nu en hel del grenar och sly i i våra diken som man enligt SVEVIA planera att omhänderta den 31 mars och den 1 april. Har något gått sönder, har ni frågor eller annat med anledning av röjningen så kan ni nå SVEVIA på telefon 010-476 14 83.

Den 16 maj planerar vi fortfarande att genomföra vårens städdag och i anslutning till detta även lunch och årsmöte. Vi har valt att inte ställa in detta då vi kommer att vara utomhus och om vi inte pussas och kramas i större omfattning så skall det inte vara någon fara. Däremot så har vi ingen förväntan att medlemmar i riskgruppen (+70 eller personer med bakomliggande sjukdomar) närvarar vid städdagen eller årsmötet. Som ni säkert också är medvetna om  bör man inte heller komma om man är sjuk eller känner någon symptom. För att vi skall få en uppfattning om hur många som inte kommer, för beställning av lunch,  så vore det bra om ni i riskgruppen meddelar detta på enklaste sätt till ordforande.otf@gmail.com.

Kallelse till den 16 maj kommer att distribueras via mail och även anslås i området.

Förutom informationsbrev så lägger vi över tiden ut information och andra händelser här på hemsidan, så gå gärna in här och titta med jämna mellanrum.

 

Mvh

 

För styrelsen ÖTF

Mats Danielsson

 

2020-03-29 11:29