Kallelse till ÖTF årsmöte och städdag lördagen den 20 maj

Vid grindarna i Flärhamn sker avprickning och registrering av fullmakter för röstlängden, kom i tid då det kan bli kö. Kl 0930 startar arbetsdagen som följs av lättare förtäring och årsmöte ca 12.00, mötet sker vid grillplatsen..

Kallelsen har även gått ut via mail med bilagor, som även finns i arkivet här på webbplatsen.

Varmt välkommen!

För ÖTF Styrelsen

Mats Forsberg Danielsson

2023-05-06 12:57