Senaste nytt på fiberfronten

Vi har haft kontakt med Com Hem över tiden och man är fast beslutna att genomföra installationen, så håll ut.

Som ni tidigare informerats om har man besiktigat vägarna och det befintliga utbyggda nätet och funnit en hel del undermåliga jobb. Man har nu upphandlat en ny entreprenör, en mindre firma som heter Thoman & Fuchs Entreprenör AB som enligt Com Hem har goda referenser och man har gjort bra jobb tidigare. Man gräver som bäst runt Stavsnäs, sedan kommer turen till Bodatorpsområdet, vilket man beräknar skall vara klart i augusti/september.

Därefter, nån gång under hösten kommer man till vårt område. Vi kommer att hålla kontakten med Com Hem och när vi vet ett preliminärt slutdatum så kommer vi informera er om detta. Vi funderar också på att försöka få till ett möte med Com Hem och entreprenören innan man börjar arbetet i vårt område och då kunna påpeka de brister vi vet och kanske få en bättre uppfattning om läget. Det troliga är nog att det tyvärr kommer dröja till våren/sommaren 2021 innan vi alla kan njuta av fibern i området, men man kanske överraskar oss? Beträffande  sommarunderhåll av vägarna har vi meddelat vägföreningarna att vårt tidigare råd gäller, lägg ner så lite pengar som möjligt, eftersom det är risk att vissa vägavsnitt/dikesrenar kommer att grävas upp igen. Men det är upp till varje vägförening att själv besluta om. 

2020-04-27 20:06