Tillfällig förvaring av kanoter/kajaker i hamnen

Tillfällig förvaring av kanoter/kajaker i hamnen

Efter önskemål om möjlighet att tillfälligt lägga upp kanot/kajak i hamnen har styrelsen fattat följande beslut att gälla under 2021. Efter 2021 kommer vi utvärdera utfallet och sedan återkomma med uppdaterade regler om vi finner det nödvändigt.

Kanot/kajak ska läggas upp på träbockar. Träbockarna ombesörjs av ägaren till kanot/kajak och ska vara märkta med namn och fastighetsnummer. Bockar och kanot/kajak får endast vara upplagd i hamnen mellan den 1 maj och 31 oktober. Upplägg får endast ske på anvisad plats från hamnkaptenen/styrelsen. Upplägg i hamnen får ske av totalt maximalt 8 stycken kanoter/kajaker Varje fastighet får maximalt lägga upp 2 kanoter/kajaker. Upplägg av kanot/kajak sker på egen risk och ÖTF tar inget ansvar för kanot/kajak upplagd i hamnen.

Upplägg får endast ske efter godkännande av hamnkaptenen, först till kvarn gäller. Begäran om uppläggningsplatser ställs till ordforande.otf@gmail.com.

Photo by Mika Korhonen on Unsplash

Photo by Mika Korhonen on Unsplash

2021-07-10 11:15