Överbyåsens Tomtägareförenings område

Vårt område ligger inom de streckade linjerna. 

Gula Vindövarvet

Inom vårt tomtområde går delar av Gula Vindövarvet som är en motionsslinga på 10 km. Börja var du vill, du kommer runt, var du än börjar - följ bara den gula markeringen. Det finns längdangivelser varje hel km.

Gula Vindövarvet ger dig kondition, viktminskning och ännu bättre humör. Att röra sig i områdena kan förebygga inbrott och skadegörelse. Tveka inte att rapportera om du ser något misstänkt!