Miljövårdsområden

Nu finns en karta över våra miljövårdsområden här på webbplatsen, tillsammans med en beskrivning av vad som ingår i ansvaret och kontaktuppgifter till de tre områdena. Ta gärna kontakt med din miljövårdare om du ser något som du tror borde åtgärdas eller liknande. 

2020-06-14 16:39