Miljövårdare

Överbyåsens Tomtägarförening har inom föreningens område en rad gemensamma naturområden. Vi värnar om att våra naturområden skall hållas i sådant skick att det skall vara en säker och trevlig upplevelse att vistas där. 

Tre ansvariga för grönområdestillsyn väljs vid årstämman på ett år.

  • Ansvarig för grönområdestillsyns uppgifter är att över tid ha uppsikt över och föreslå åtgärder för skötsel och underhåll av föreningens mark, anläggningar och vatten inom sina respektive geografiska ansvarsområden.
  • Är kontaktperson för boende inom eget ansvarsområde vad gäller grönområdet och tar emot information och iaktagelser.
  • Ansvarig för grönområdestillsyn rapporterar in iaktagelser och behov av åtgärder till styrelsen
  • Ansvarig för grönområdestillsyn föreslår åtgärder inom respektive område inför städdagarna, vår och höst
  • Ansvarig för grönområdet är behjälplig och leder vid behov arbetet inom sitt område vid städdagarna, vår och höst
  • Ansvariga för grönområdestillsyn skall inom sig utse en person som vid behov kan adjungeras in till styrelsen vid särskilda frågor
  • Ansvarig för grönområdestillsyn genomför en överlämning och rundvandring i området i de fall då det tillträder en ny ansvarig.

Elsely Johnsson (grönt område - dammen och skogen runt omkring) 070-602 70 66
Joakim Yonetake (blått område - halva området mellan Pelles och Jessens backe samt Hummelmoraputten samt söder om Dammen till Nymånevägen) 070-787 38 23
Kenneth Sylvén (rött område - badet, hamnen, halva området ovanför Pelles backe) 

ÖTF miljövårdsområden Karta över ÖTFs miljövårdsområden