Medlemsinformation maj 2020

Medlemsinformation maj 2020

Bäste medlem, nu börjar vi all få sommarkänslor på allvar. Det märks inte minst i
hamnen där nu många båtar är sjösatta.

Tyvärr är det här också en peak i stölder av båtar och motorer så var uppmärksamma på vilka som rör sig i området och gå
gärna en promenad förbi hamnen.

Vi genomförde städdag och årsmöte den 16 maj helt enligt plan. Trots ett anmält frånfälle på 21 fastigheter, riskgruppen, var uppslutningen riktigt bra. Hamnkommiten hade innan städdagen monterat alla bommar i hamnen och även sjösatt den nya badflotten. 12 ton sand kärrades ut till badstranden, hela badplatsen och hamnen städades upp, boulebanan reparerades och skräpplockning gjordes längs våra vägar med påsar vi fått från ”Håll Sverige Rent”. Från årsmötet kommer ni att kunna hitta protokollet på hemsidan när det är justerat. Efter valberdningens förslag har vi
genomfört ett konstituerande möte i styrelsen och den nya styrelsen samt övriga val presenteras nedan och finns även under Kontakta oss.


ÖTF Styrelse 2020/2021 


Ordförande: Mats Danielsson 
Vice Ordförande: Per Kronlid 
Sekreterare: Helena Wennergren
Kassör: Eva Ekström
Hamnkapten: Kåre Eriksson
Styrelseledamot: Karin Larsson

Suppleanter:
Ida Hågstrand
Pär Widegren

Miljöpersoner 
Joakim Yonetake 
Urban Mesch 
Elsely Johansson 

Hamnkommittén
Fredrik Schumacher
Lars Dahlberg
Henrik Larsson
Lars Forsén

Valberedning
Hanna Dahlberg
Suzanne Linnander
Åsa Åhman

Vad gäller miljöpersonerna så kommer det snart att finnas en karta med de olika ansvarsområdena samt en instruktion att ta del av på hemsidan.
I övrigt är det tre saker vi vill lyfta fram. Det har tidigare diskuterats runt vilka åtgärder vi kan vidta i hamnen för att om möjligt förhindra eller avskräcka från stölder. Vi undersöker möjliga åtgärder bl.a. att montera belysning över bryggorna. Den skall givetvis styras av en timer samt aktiveras av rörelsedeckare. Vi kommer tillse att vi inte lyser in i någons sovrum eller att belysningen stör på annat sätt. Förutom att avskräcka buset kan det vara trevligt att få ljus när man plockar i eller ur båten om det börjat skymma.

Vad gäller midsommarfirandet är det nog tämligen klart att det inte kommer att bli något traditionellt midsomarfiarnde som vi haft de senaste åren. Situationen med covid-19 kommer nog inte medge samlingar över 50 personer, ringdans eller hårda femkamps tävlingar. Men vi har en midsommarkommité som är beredda att göra det bästa av situationen. Vi kommer att återkomma med information om vad vi avser att göra till midsommar med ett utskick den 14 juni. Vi vet att det är bara en vecka före midsommar men vi vill ha så mycket information som möjligt på bordet innan vi fattar beslut, så håll ögonen öppna och boka inte in något annat.

Vid årsmötet kom det en fråga rörande våra bryggor och ett framtida större underhåll eller ersättning av hela/delar av brygganläggningen. Bryggorna är upptagna som en tillgång i årsrdovisningen, ingen avskrivning har gjorts genom åren men vi har upprättat en bryggfond där avsättningar görs årligen. Bryggfonden uppgår idag till 151 000:-. Vi kommer nu, under hamnkaptenes ledning, att ta hjälp av personer som vet livslängd på allt materiel i konstruktionen och alla tillbehör. Utifrån detta skall vi sedan se över underhållet på bryggorna inklusive bommar mm och ta fram en 10-
årsplan för att tillse att bryggfonden klarar av att hantera underhållet.

En helt ny aktör har nu börjat ett arbete med fiber i närområdet. Vi har fått ett mail och vi kommer att ha ett möte med Com Hem och den nya aktören i närtid. Enligt den nya aktören har man som en option att ta över hela det befintliga nätet av ComHem och färdigställa det samt återställa vägarna. Se hemsidan för löpande information.

På majs sista dag, och den kanske varmaste dagen hittills i år så testades vår nya badflotte av åtta ungdomar som gjorde sitt bästa att välta den. Den motsvarade förväntningarna och flyter ännu. Jag vill dock be er att informera era ungdomar att stegen bara är till för en person i taget och att man inte bör hänga och gunga i den för att få flotten att kantra. Stegen är den svagaste konstruktionen på flotten så vi måste vara rädda om den. Detsamma kan också sägas om den nyrenoverade steginfästningen på dykbryggan. Nu besöks vår badplats av andra människor som inte bor i området men vi får försöka hjälpas åt att se till att badplatsen förblir hel och funktionsduglig.

Med dessa ord vill vi från styrelsen tacka för det gångna året och önska er alla en bra början på sommaren. Vi håller tummarna att spådomen stämmer att det ska bli en varm sommar och var rädd om er, ta hand om era nära och kära så hörs vi i nästa informationsbrev i juni, om inte förr.

Förutom informationsbrev så lägger vi över tiden ut information och andra händelser här på hemsidan. Gå gärna in och titta med jämna mellanrum.

Mvh
För styrelsen ÖTF

Mats Danielsson

2020-06-06 08:55