Vi är en förening för tomtägare till tomter styckade från fastigheterna 176:1 och 176:6 på Vindö i Värmdö kommun.

  • Föreningens ändamål är att utan ekonomisk vinst förvalta allmänningarna inom Överby 176 för att nyttjas såsom allmänna områden av föreningens medlemmar.
  • Föreningen skall verka för tillsyn och skötsel av de skogs-, strand och sjöområden som ingår i dessa allmänningar så att god ordning och trivsel skapas för medlemmarna.

Se våra stadgar.

Inom tomtföreningens område finns även vägföreningar som ansvarar för allt som rör vägarna i området, underhåll av vägar, diken, framkomlighet och vinterväghållning. Även pumphus och ledningar för sommarvatten sköts av vägföreningarna. Det finns också en intresseförening, OVI, som administrerar underhåll och skötsel av Oscarskanalen. Se respektive förening under Grannföreningar.

Årsmöte med båtfrågor hålls som regel lördagen i vecka 20 och höstmöte hålls som regel lördagen i vecka 39. I samband med dessa möten har vi först ett arbetspass då vi snyggar till i vårt område. Håll utkik i nyhetsflödet på startsidan för information om arbetsdagarna.