Vi är en frivillig sammanslutning av ägare till tomter som avstyckats från stamfastigheten A-Djurö Överbylägenheten 94:1 på Vindö i Värmdö kommun. Föreningens syfte är att, utan ekonomisk vinst, äga och förvalta den mark och det vatten som ingår i fastigheterna Värmdö Överby 176:1 och 176:6 samt, gemensamt med Värmdö Överby 176:7 och 176:8, fastigheterna Värmdö Överby S:4 och S:5.

Vi tar hand om området för att det långsiktigt och hållbart ska vara till nytta och rekreation för såväl föreningens medlemmar som de utomstående som vistas i områdena och som använder sig av allemansrätten. Bad- och hamnområdet Flärhamn som finns vid Hummelmoraviken ligger oss extra varmt om hjärtat.

För att ta hand om vårt område anordnas två arbetsdagar per år - en på våren i samband med årsmötet i maj, och en på hösten. Alla medlemmar bör delta - vi krattar löv, städar badbod, rensar stigar, röjer träd, klipper vass, tar hand om boulebanan, plockar skräp mm. Städdagarna sker vanligtvis på lördagar runt v 20 och v 39 med start kl 9.30 vid grindarna till Flärhamn. Kallelse skickas via epost och anslås även som nyhet här på hemsidan. Om man inte kan vara med på någon av årets arbetsdagar utgår en avgift. Efter avslutat arbete blir det gemensam korvgrillning. 

Årsmöte med val till styrelse, redogörelse för året som gått, båtfrågor mm ska hållas i maj månad. Se mer i våra stadgar.

Inom tomtföreningens område finns det också vägföreningar som ansvarar för allt som rör vägarna i området, underhåll av vägar, diken, framkomlighet och vinterväghållning. Även pumphus och ledningar för sommarvatten sköts av vägföreningarna. Varje medlem i ÖTF är också medlem i OVI, som administrerar underhåll och skötsel av Oscarskanalen. Se respektive förening under Grannföreningar.

Karta över ÖTFs område Karta över ÖTFs område