I vårt område finns framförallt två vägföreningar och en förening för Oskarskanalen.

Hummelmora vägförening omfattar vägarna: Hummelmoravägen, Vämlingevägen, Nymånevägen, Solvändan samt Pelles Backe. Vägföreningen ansvarar även för pumphus och ledningar för sommarvattnet fram till tomtgränserna.

Överbyåsens vägförening omfattar Jessens Backe.

Oskarskanalens Vänners Intresseförening, OVI, har till uppgift att underhålla Oskarskanalen mellan Vämlingen och Sollenkrokafladen. Föreningen bildades på 1970-talet för att underhålla kanalen. Tomtägarna är kollektivt medlemmar för att detta skall vara möjligt. Avgiften betalas till respektive tomtförening.

Kontakt: Se ÖTF:s Årsmötesprotokoll vem som är vår representant i OVI.

Andra tomtägar- och vägföreningar i området

Föreningarna har egna styrelser och egen verksamhet.