Inventering avtal

Bäste medlem! Ibland uppstår av olika skäl behov att anlägga avlopp eller byggnader närmare tomtgränsen än vad som föreskrivs, och ibland även på föreningens mark. Om det inte finns skrivna avtal kring detta kan det bli problem eller missförstånd vid köp och försäljning av fastigheten, något som har hänt i närtid. För att undvika det framöver gör vi nu en inventering av sådana byggnationer som ligger på eller nära ÖTFs mark, med avsikt att få dessa på pränt.

Om du har en byggnad, avlopp, anläggning el liknande som ligger på föreningens tomt eller om det är mindre än 4,5 meter till gränsen mellan din tomt och föreningens mark så ber vi dig att kontakta oss. Skicka ett mail till ordforande.otf@gmail.com med följande information:

-        Tomtnummer

-        Vilken typ av anläggning det är (t.ex. avlopp, byggnad, brunn osv)

-        När den anlades

-        Var den ligger (gärna en markering på en karta alternativt en beskrivning)

-        Om avtal med ÖTF finns (skriftligt/muntligt).

 

Observera att detta även kan gälla byggnationer som gjordes av tidigare ägare.

 

Syftet är alltså att registrera detta i föreningens arkiv, för att kunna underlätta vid framtida försäljningar eller andra diskussioner.

 

Vi vore tacksamma för svar senast den 31 januari 2021. Om du inte har några byggnader eller liknande nära tomtgränsen behöver du naturligtvis inte höra av dig. 

 

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Överbyåsens Tomtägareförening (ÖTF)

genom Helena, sekreterare

2020-11-16 20:19