Kallelse till städdag 19 september

Kallelse till städdag 19 september

Välkomna till höstens städdag lördagen den 19 september kl 09.30.

Vi samlas som vanligt vid grindarna i Flärhamn för avprickning och fördelning av arbetsuppgifter. Förutom de återkommande uppgifterna med att snygga till runt vår badplats och ta upp Y-bommarna på den fasta bryggan har vi ett antal övriga projekt. Tag del av vad som skall göras och medför lämpliga redskap. Eventuellt kan det tillkomma ytterligare uppgifter, dessa tas då upp på plats.

Efter städdagen kommer det att ges lite information och styrelsen finns på plats för att svara på frågor och ta emot ris och ros. 

Vi  fortsätter att följa folkhälsomyndighetens anvisningar, tillhör du riskgruppen eller är sjuk så skall du inte närvara.

Varmt välkommen!

 

Att göra:

Bryggor

Y-bommar på fasta bryggan tas upp.

Badstegen vid badflotten säkras.

 

Grönarbeten

Klippa vass i hamnen.

Röja gräset vid boulebanan (röjsågen).

Ta bort trädavfall vid badstigen.

Flytta resterande grus efter att paviljongen grusades till sjösättningsrampen.

*Vindfällor, nedanför 176:61, Solvändan 5 (Maria Johansson).

Röja sly i backen/utmed Nymånevägen upp mot Solvändan (Kjell Jönsson).

Vandring runt dammen och stigen ner till Hummelmoraputten för att plocka skräp.

  

Städning

Tömma badboden på leksaker, sortera, slänga och sopa golvet.

Städa redskapsboden.

Städa strandområdet.

Ta bort ogräs i gruset och kratta vid kajen.

Se över anslagen på anslagstavlan.

 

Övrigt

Påbörja uppröjning av ”kärret” vid hamnen. Ta med handskar.

Transport till återvinningen med skräp/ris.

 

*Vad gäller vindfällor arbetar styrelsen på att hitta någon som är villig att och ta ett helhetsgrepp över hela området och såga upp allt som ligger.

 

2020-09-08 21:26