Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och suppleanterna för en tid av ett år.  Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten. Se mer om stadgar och årsmöten.

Kontakta oss via ordforande.otf@gmail.com.

Ordförande/Vice ordförande
Mats Danielsson/Per Kronlid

Kassör
Eva Ekström

Sekreterare och arkivarie
Helena Wennergren

Hamnkapten
Kåre Eriksson

Ledamot
Oscar Åkerlund 

Suppleanter
Ida Hågstrand
Pär Widegren

Övriga ansvarsområden

Det är fler som hjälps åt med sysslor och aktiviteter i föreningen, utöver arbetsdagarna:

Revisorer
Kjell Pettersson
Elisabeth Moe-Forsén
Jan Holmerin (revisorssuppleant)

Miljövårdare (s k Gröngubbar)
Elsely Johansson (runt Hummelmoravägen)
Linda Sjöborg (runt Jessens backe)
Åsa Åhman (runt Pelles backe, och nere vid sjön)

Kommitté för Midsommar 
Mats Danielsson
Helena Forsberg
Suzanne Linnander

Hamnkommitté
Lasse Dahlberg
Lars Forsén
Henrik Larsson
Fredrik Schumacher

Valberedning
Suzanne Linander
Hanna Dahlberg

Se även Arbetsfördelning.