Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och suppleanterna för en tid av ett år.  Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten. Se mer om stadgar och årsmöten.

Kontakta oss via ordforande.otf@gmail.com - vi återkommer så snart vi kan, oftast inom ett par dagar.

Ordförande
Mats Danielsson (vald t o m årsmötet 2021)

Vice ordförande
Per Kronlid (vald t o m årsmötet 2021)

Kassör
Eva Ekström (vald t o m årsmötet 2021)

Sekreterare och arkivarie
Helena Wennergren (vald t o m årsmötet 2021)

Hamnkapten
Kåre Eriksson (vald t o m årsmötet 2022)

Ledamot
Karin Larsson (vald t o m årsmötet 2022)

Suppleanter (valda t o m årsmötet 2021)
Ida Hågstrand
Pär Widegren

Övriga ansvarsområden

Det är fler som hjälps åt med sysslor och aktiviteter i föreningen, utöver arbetsdagarna:

Revisorer
Kjell Pettersson
Elisabeth Moe-Forsén
Jan Holmerin (revisorssuppleant)

Miljövårdare (s k Gröngubbar) - se karta och kontaktinformation här
Elsely Johnsson (Dammen och skogen runt omkring)
Joakim Yonetake (Halva området mellan Pelles och Jessens backe samt Hummelmoraputten samt söder om Dammen till Nymånevägen)
Urban Mesch (Badet, hamnen, halva området ovanför Pelles backe)

Kommitté för Midsommar 
Mats Danielsson
Helena Forsberg
Elsely Johnsson
Camilla Bohman

Hamnkommitté
Lasse Dahlberg
Lars Forsén
Henrik Larsson
Fredrik Schumacher

Valberedning
Suzanne Linander
Hanna Dahlberg
Åsa Åhman