Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och suppleanterna för en tid av ett år.  Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten. Se mer om stadgar och årsmöten.

Kontakta oss via ordforande.otf@gmail.com - styrelsen turas om att bevaka mailen och vi återkommer så snart vi kan, oftast inom ett par dagar.

Ordförande
Mats Danielsson (vald t o m årsmötet 2023)

Vice ordförande
Klas Tocklin (vald t o m årsmötet 2023)

Kassör
Helena Ekström (vald t o m årsmötet 2023)

Sekreterare och arkivarie
Helena Wennergren (vald t o m årsmötet 2023)

Hamnkapten
Kåre Eriksson (vald t o m årsmötet 2023)
070-841 40 52

Ledamöter
Pierre Gidlöf (vald t o m årsmötet 2023)
Anna Persson (vald t o m årsmötet 2023)

Suppleanter (valda t o m årsmötet 2023)
Christer Stafferöd (vald t o m årsmötet 2023)

Övriga ansvarsområden

Det är fler som hjälps åt med sysslor och aktiviteter i föreningen, utöver arbetsdagarna:

Revisorer
Kjell Pettersson
Elisabeth Moe-Forsén
Christina Rosengren (revisorssuppleant)

Miljövårdare (s k Gröngubbar) - se karta och kontaktinformation här
Elsely Johnsson (Dammen och skogen runt omkring)
Joakim Yonetake (Halva området mellan Pelles och Jessens backe samt Hummelmoraputten samt söder om Dammen till Nymånevägen)
Kennet Sylvén (Badet, hamnen, halva området ovanför Pelles backe)

Hamnkommitté
Lasse Dahlberg
Lars Forsén
Henrik Larsson
Fredrik Schumacher

Valberedning
Hanna Dahlberg
Åsa Åhman
Lisa Norman

Uppdaterat efter årsmötet 2022.