Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och suppleanterna för en tid av ett år.  Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten. Se mer om stadgar och årsmöten.

Kontakta oss via ordforande.otf@gmail.com.

 

Ordförande/Vice ordförande
Mats Danielsson/Per Kronlid

Kassör
Eva Ekström

Sekreterare och arkivarie
Helena Wennergren

Hamnkapten
Kåre Eriksson

Ledamot
Oscar Åkerlund 

Suppleanter:
Pär Widegren
Ida Hågstrand

 

Övriga ansvarsområden

Det är fler som hjälps åt med sysslor och aktiviteter i föreningen, utöver arbetsdagarna:

Miljövårdare (s k Gröngubbar)
Elsely Johansson (runt Hummelmoravägen)
Linda Sjöborg (runt Jessens backe)
Åsa Åhman (runt Pelles backe, och nere vid sjön)

Kommitté för Midsommar 
Mats Danielsson
Suzanne Linnander

Hamnkommitté
Fredrik Schumacher
Lasse Dahlberg
Henrik Larsson
Lars Forsén

Valberedning

 

 

 

Vill du se vad vi gör, klicka på Arbetsfördelning.