Styrelsen

Styrelsen väljs av årsmötet. Styrelseledamöter väljs för en tid av två år och suppleanterna för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig ordförande, kassör, sekreterare och hamnkapten. Se mer om stadgar och årsmöten.

Kontakta oss via ordforande.otf@gmail.com - styrelsen turas om att bevaka mailen och vi återkommer så snart vi kan, oftast inom ett par dagar.

Ordförande
Åsa Åman (vald t o m årsmötet 2025)

Vice ordförande
Per Kronlid (vald t o m årsmötet 2025)

Kassör
Helena Wennergren (vald t o m årsmötet 2024)

Sekreterare och arkivarie
Hans Hedlund (vald t o m årsmötet 2025)

Hamnkapten
Kåre Eriksson (vald t o m årsmötet 2024)
070-841 40 52

Suppleanter (valda t o m årsmötet 2024)
Anna Persson 
Lotta Kåberg

Övriga ansvarsområden

Det är fler som hjälps åt med sysslor och aktiviteter i föreningen, utöver arbetsdagarna:

Revisorer
Kjell Pettersson
Elisabeth Moe-Forsén
Christina Rosengren (revisorssuppleant)

Miljövårdare (s k Gröngubbar) - se karta och kontaktinformation här
Elsely Johnsson (Dammen och skogen runt omkring)
Joakim Yonetake (Halva området mellan Pelles och Jessens backe samt Hummelmoraputten samt söder om Dammen till Nymånevägen)
Kennet Sylvén (Badet, hamnen, halva området ovanför Pelles backe)

Hamnkommitté
Lasse Dahlberg
Lars Forsén
Henrik Larsson
Fredrik Schumacher

Valberedning
Max Säfstrand
Maria Eriksson
Lisa Norman

Uppdaterat efter årsmötet 2023.