Birger Ericsons nedskrivna historia över bildandet av ÖTF mm

En av föreningens grundare, Birger Ericsson, skrev år 1980 ner historien om Vindö, Djurö och Överbyåsens Tomtägareförenings bildande. Så här inleder han:

"Avsikten med de här skriverierna var från början att städa upp i en drygt decimeterhög trave papper från mina 20 verksamma år i våra föreningar på Vindö. Det skulle bli ett sammandrag av det viktigaste i de 5 föreningar, som jag varit med om att starta och varit mer eller mindre verksam i – för att minnas hur det hela började och utvecklades. Men ämnet och materialet var så omfattande att det bara växte, undersökningar och studier ledde till historiska utblickar i de fall jag råkat på Vindö – Djurö i historiens ljus – och så blev det en krönika."

Histora - Överbyåsens Tomtägareförening

Historia - Oscarskanalen och OVI:s bildande