Bildandet av ÖTF

Mer än 50 år har gått sedan ÖTF bildades. En av föreningens grundare, Birger Ericsson, skrev år 1980 ner historien om Vindö, Djurö och Överbyåsens Tomtägareförenings bildande. Läs dem här eller i dokumenten längst ner på den här sidan:

Har du några gamla bilder? Skicka gärna dem till ordforande.otf@gmail.com så kan vi dela med oss av dem här.

Så här inleder Birger Ericsson sin berättelse:

"Avsikten med de här skriverierna var från början att städa upp i en drygt decimeterhög trave papper från mina 20 verksamma år i våra föreningar på Vindö. Det skulle bli ett sammandrag av det viktigaste i de 5 föreningar, som jag varit med om att starta och varit mer eller mindre verksam i – för att minnas hur det hela började och utvecklades. Men ämnet och materialet var så omfattande att det bara växte, undersökningar och studier ledde till historiska utblickar i de fall jag råkat på Vindö – Djurö i historiens ljus – och så blev det en krönika."

Nedan och på relaterade sidor följer Birger Ericsons (textens ”jag”) historiska redogörelse skriven 1980 över vårt område. Nedtecknad på dator 2011 av Lilian Heller  

Förord 

Avsikten med de här skriverierna var från början att städa upp i en drygt decimeterhög trave papper från mina 20 verksamma år i våra föreningar på Vindö. Det skulle bli ett sammandrag av det viktigaste i de 5 föreningar, som jag varit med om att starta och varit mer eller mindre verksam i – för att minnas hur det hela började och utvecklades. Men ämnet och materialet var så omfattande att det bara växte, undersökningar och studier ledde till historiska utblickar i de fall jag råkat på Vindö – Djurö i historiens ljus – och så blev det en krönika.  

Kanske kan krönikan intressera några fler än mig så jag kör väl fram 25 exemplar. Varje styrelse i de 5 föreningarna ska i varje fall få ett eller två exemplar för att framledes veta hur det började. Men håll i minnet att det är en mycket summarisk berättelse och stundom färgad av personliga intryck. 

--------------------------------------------------------- 

De 5 föreningarna är Överbyåsens vägförening vid Jessens backe, Överbyåsens tomtägarförening för hela tomtområdet, Hummelmora vägförening, Oscarskanalens vänner, Överbyåsens båtklubb. Krönikan slutar med några ord om Peder Jessen. 

------------------------------------------------------ 

Medan jag hösten 1980 skriver dessa rader kom ett brev från Länsstyrelsen om ett förslag till nytt traktnamn i den reformering av fastighetsregistreringen, som Riksdagen beslutat. I stället för det tungrodda ”Överbylägenheten” föreslås ”Överby”. Om detta går igenom, vilket är troligt, beslutas i nästa omgång om registernumrering, alltså de nummer som följer efter traktnamnet. Den nuvarande beteckningen, t.ex. Överbylägenheten 94:30, ändras då till Överby + 2 nummer, som kan vara andra än de nuvarande. Detta bör man ha i minnet när man framdeles läser Överbyåsens nuvarande tomtkarta. 

---------------------------------------------------- 

En lugn och stjärnklar oktoberkväll stod vi utanför stugan och spanade upp mot himlen i väster enligt tidningarnas anvisningar. Det var tyst och stilla, det lyste i någon stuga nere i byn. Mot horisonten över Värmdöskogarna blinkade topplanternorna på Nackamasterna. ”Där är den” sa plötsligt min fru och pekade. Och sannerligen rörde sig där en lysande prick, lik en vanlig stjärna, i en rak bana och i sakta men tydlig fart över himlen.  

Det var Sputnik 1, den första rymdfarkosten. Året var 1957. Mänskligheten hade tagit steget in i rymdåldern. 

Men här rör det sig om mer jordnära och sjönära ting. 

Stockholm i december 1980 

Birger Ericson 

Historia - Överbyåsens Tomtägareförening

Historia - Oscarskanalen och OVI:s bildande