Medlemsinformation september 2020

Bäste medlem, nu är det snart dags att gå ner i vinterdvala. Vädret kommer väl att vara lite upp och ner men det blir mörkare och kallare oavsett vad vi önskar oss. Det var bra uppslutning på städdagen den 19 september och vi har bl a börjat jobbet med att tömma kärret på gamla stålbalkar och tryckimpregnerat virke.

Med mörkret kommer det tyvärr en del ovälkomna människor till vårt område. Natten mot den 22 september gick larmet på en av våra medlemmars båt. Han ringde polisen, som inte var i närheten och inte hade resurser att skicka någon direkt. Man åkte då själva ut till Vindö och när man rullade fram mot bommen och lyste hellyset upp bryggan avvek en man från platsen. Man ringde 112 och polisen var då på plats efter 20 minuter. Det visade sig att man avbröt en pågående stöld av deras båt. Tjuvarna lämnade sin utrustning i båten när de försvann. En okulär besiktning av övriga båtar gav vid handen att ingen annan verkar vara påverkad men det kan vara värt att kolla för alla med båten fortfarande sjösatt. Det är oerhört tråkigt men kanske det rådiga ingripandet sprider sig bland buset och man avstår fler tillgrepp i vår hamn. Larm på båten för er med dyra motorer kanske är en bra idé. Var vaksamma och ta gärna en promenad i området, den gula slingan är ett bra alternativ.

Vi har kontaktat Trafikverket, kommunen och länsstyrelsen angående hastigheten förbi förbi hamnen och badstigen i förlängningen från Pelles Backe. Vi har bollats runt då gränsen för stadsplanelagt område går vid Pelles Backe, och ansvaret faller hos kommunen för delar inom planlagt område, och länsstyrelsen för området utanför samt att det är Trafikverket som sätter upp skyltarna. Vi har nu en god dialog med Värmdö kommun för att ta detta framåt och lösa det innan nästa sommar. Det som har diskuterats är att flytta 30-markeringarna så att de även innefattar delen där badstigen börjar, ta bort tilläggsskylten ”10-19” (då den betyder att 30 bara gäller den tiden på vardagar), samt att sätta dit farthinder under sommarmånaderna.

Och så den eviga fiberfrågan, vi hade ett möte med Com Hem den 8 september. Som bekant har konsulter kartlagt den gjorda fiberförläggningen och funnit åtskilliga brister. Tyvärr har konsulterna dragit den bittra slutsatsen att alltsammans troligen bör göras om, och det tycks Com Hem vara beredd att göra. Men man kommer sannolikt att provgräva lite här och där i vårt område för att kolla om någon sträckning kan lämnas som den är. Men worst case är alltså att grävningen görs om även på ställen där fibern fungerar f n. Man har noterat att även själva fiberarbetet har brister, t ex kan fibern vara lite för spänd, svetsningarna kan vara undermåligt gjorda, etc. Den nya entreprenören, grävfirman Tholin & Fuchs, gör ett bra jobb och fungerar väl, och de lämnar in bra rapporter, viss försening föreligger dock. Stavsnäs är i det närmaste klart och man är i besiktningsstadiet. Så inom kort startar arbetena i Bodatorp. Man räknar med att komma till oss under våren 2021, och senast under hösten 2021 skall de vara klara hos oss och besiktning skall vara gjord före nästa vinter. Trots allt strul är Com Hem fast beslutna att genomföra jobbet på ett bra sätt.

Den nya aktören som dykt upp, Open Infra, har inget avtal med Com Hem och kommer inte att gräva i vårt område, man omnämns i pressen för att skicka ut felaktiga fakturor till folk, en liten  varning där, ingen i vår förening skall betala något till Open Infra!  Com Hems representant, Reine, var också och tittade på Jessens backe, Åsens backe och Hummelmora-/Vämlingevägen, där problemen troligen är störst. Reine noterade våra anmärkningar och tog med detta hem.

Vi har tagit fram nya befattningsbeskrivningar för sittande styrelse. Den kommer att finnas på hemsidan i närtid (Arbetsfördelning styrelsen).

Vi vill också påminna om att du som inte tagit upp din båt på den fasta bryggan nu själv är ansvarig för att era bommar tas upp i god tid före risk för isläggning.

Med detta så önskar vi er alla en bra höst och på återhörande, om inte förr, i nästa medlemsutskick i slutet på oktober. Glöm inte att titta in på här på webbplatsen där vi fortlöpande informerar om särskilda händelser.

Mvh
För styrelsen ÖTF
Mats Danielsson

2020-09-26 10:07