Medlemsinformation mars 2022

Bäste medlem!

Vilket väder vi haft ett tag men nu kommer nog ett litet bakslag då det klassiska aprilvädret skall ha sitt.

 

Ni som besöker vår hemsida för uppdateringar har säker noterat att hösten tyvärr innehöll både stuginbrott och båtstölder. Som ni vet så är det på våren och hösten som det ”peakar” så vi skall nu försöka att vara uppmärksamma på vad som rör sig i området. Att röra på sig är nyttigt så nyttja gärna ”Gula Vindö-varvet” (se karta på hemsidan under "Kartor"), titta till grannens hus och gör ett besök i hamnen så att man ser att vi är närvarande.

Debiteringslängden är utsänd med ett sista betaldatum per den 28 februari. Påminner er som inte betalat att det skulle uppskattas om ni gör detta så fort som möjligt så att vi kan avsluta den delen och lägga till handlingarna.

Vår hamnkapten har skickat ut frågan vad avser båtplatser för kommande säsong, det är ett riktigt pussel att få till det till allas belåtenhet. Påminner om att Ni skall ha inkommit till oss med önskemål senast den 15 april. Planen är att vi sedan, efter avstämning med kassören vad avser erlagda avgifter, skall presentera båtplatser 2022 senast den 30 april.

Ni har också fått ytterligare ett utskick från valberedningen, vi hoppas det finns någon som är villig att ställa upp och hjälpa oss med styrelsearbetet.

Vi kommer i april att påbörja renovering av dykbryggan och badbryggan vid sandstranden. Tyvärr har isen tryckt sönder båda dessa, det ena beroende på att badstegen på dykbryggan hängts tillbaka av någon efter höstens städdag. Det kommer att göras så mycket som möjligt före städdagen men vid behov kan även den komma att nyttjas för att färdigställa dessa projekt.

Vid höstens städdag lyftes frågan om att anskaffa profilkläder. Nu har vi fått besked om att trädgårdshandeln i Björkås kommer att sälja både Vindö- och Djurö-kläder. Det kommer bland annat att finnas hoodies och t-shirts, Leveransen blir någon gång i maj, så spana när ni passerar.

Nedan följer en kort uppdatering av en del pågående ärenden, frågor och lite övrig information.

Hastighetsbegränsning vid hamn/badplats – Vi har en dialog med kommunen och avvaktar nu Länsstyrelsens beslut.

Översyn av stadgarna för medlemskap – Arbetet klart, förslaget kommer att skickas ut i samband med kallelsen till årsmötet 2022 där röstning kommer ske. Kravet är då att 2/3 av närvarande medlemmar röstar för förslaget för att stadgarna skall ändras.

Översyn av stadgarna rörande hamnen – Arbetet klart, förslaget kommer att skickas ut i samband med kallelsen till årsmötet 2022. Syftet är att bl.a. att förenkla administrationen vid uthyrning.

Bastubygge – Frågan bordlagd. Eventuellt kan det föredras en alternativ lösning till årsmötet.

Hjärtstartare – Hjärtstartaren kommer att installeras i hamnen i närtid, när den är på plats informerar vi om detta.

Nya avtal för byggnationer – Berörda fastigheter har besökts, kart- och fotounderlag framtaget. Förslag kommer till berörda i närtid. Önskar fastighetsägaren ett servitut är det upp till denne att ansöka om det, ÖTF står inte för några kostnader för detta.

I närtid kommer det en kallelse och möteshandlingar inför OVI årsmöte den som genomförs den 23 april i "Barren". Anteckna datumet och kom dit om ni kan, det är bra om det är fler som kommer om vi vill kunna påverka det som sker i OVI.

Tiden för årets städdag och årsmöte 2022 är utsatt till lördagen den 28 maj. Kallelse och allt underlag kommer att skickas ut via mail, och anslås på våra anslagstavlor, minst 14 dagar före årsmötet. Kom gärna in med motioner till årsmötet, låt er inspiration flöda.

Påminner om att ni bör titta in här på hemsidan ibland där vi fortlöpande informerar om särskilda händelser.

Mvh

För styrelsen ÖTF

Mats Forsberg Danielsson

2022-04-04 09:42