Depositionsavgifter

Kategori A - F       

2015          10 000 kr

2016          10 000 kr

2017          10 000 kr

2018          10 000 kr

2019          10 000 kr

2020          10 000 kr

Därutöver årsavgift

Samtliga kategorier    600kr/säsong

 

               

 

Hyra av båtplats

(För dig som ännu inte fått en "egen" plats.)

Samtliga kategorier 1 000 kr/säsong.

Hamnkapten skall alltid kontaktas om du vill hyra eller hyra ut en båtplats.

Vid hyra av gästplats kostar det 100 kr/dygn, dock är de 2 första dygnen gratis.

Gästplats måste alltid bokas hos hamnkapten.