Bilaga till båtbestämmelser - avgifter

Depositionsavgift för ny medlem är 10 000 kr.

Årlig bryggavgift 600 kr.

Hyra av båtplats

(För dig som inte har en egen plats.)

Samtliga kategorier 1 000 kr/år. Överskottet går till föreningen.

Hamnkapten skall alltid kontaktas om du vill hyra eller hyra ut en båtplats. 

Vid hyra av gästplats kostar det 100 kr/dygn, dock är de 2 första dygnen gratis.

Gästplats måste alltid bokas hos hamnkapten.