Medlemsinformation augusti 2020

Medlemsinformation augusti 2020

Bäste medlem, vilken avslutning på sommaren, efter ett inte så roligt juli så blev väl augusti helt ok. Det kanske är så att den gamla ”industrisemestermånaden juli” skall bytas ut mot augusti i fortsättningen.

Augusti och september brukar innebära mer inbrott och båtstölder. Båtstölderna har visserligen gått ner något under 2020 jämfört med 2019, möjligen på grund av Coronarestriktioner kring gränspassager. Men de är fortfarande alltför många, enligt Brottsförebyggandet Rådet stals ca 2 300 båtmotorer under 2019 – de flesta i Stockholms län, Bohuskusten och Skåne. Rör er i området då ni är på plats, var vaksamma och skriv upp bilnummer på misstänkta fordon och försök få ett signalement på personerna i bilen. Dina iakttagelser och vittnesuppgifter kan vara viktiga om det sker en stöld i området. Natten mellan den 24-25 augusti stals det två stora Yamaha-motorer i anslutning till Restaurang Motorverkstan så buset är i området.

Ett problem som rör många av oss (även om det inte är ÖTFs ansvar) är vattenmängden i våra brunnar. Brunnen på Pelles backe har helt sinat under vissa tider. Det noteras att brunnen tömts helt på fredags- och lördagseftermiddagar, antagligen i samband med duschen efter badet eller innan middagen. Det har varit olyckligt att det blivit så, även om vattnet är otjänligt att dricka är det praktiskt att ha diskvatten. Det är viktigt att man informerar sina gäster, eller om man hyr ut eller lånar ut sin stuga vad som gäller, det är ägarens ansvar. Nu har brunnen återhämtat sig under natten men det tar flera timmar innan trycket är åter. Hummelmora vägförening, som ansvarar för brunnarna har skickat ut information gällande brunnarna och vilka riktlinjer som gäller för att hålla nere förbrukningen, tag del av dessa och var vattensmarta.

Fiberfrågan, denna evighetsfråga, skall nu förhoppningsvis få en tydlig väg framåt då ett möte med Com Hem är inplanerat till den 8 september. Förutom ÖTF kommer även våra vägföreningar att vara representerade på mötet. Det är vår förhoppning att det nu ges klara besked om vad som gäller och när man planerar att det skall vara helt klart.

I styrelsen har vi ett antal frågor under beredning, bland annat översyn av båtbestämmelserna, omhändertagande av vindfällor och flytt av 30 skyltar och ev farthinder. Vi har också genomfört ett möte med Vindö-Överby Villaägareförening och Tammstorps samfällighet. Orsaken till mötet var att Vindö-Överby fått ett förslag från medlemmar om att utreda Långsjöns vattennivå. Ingen åtgärd beslutades dock från föreningarnas sida då denna ansågs vara under kontroll. Det var dock bra att träffas och diskutera runt våra gemensamma gränser och att genomföra ett generellt erfarenhetsutbyte. Vi tänker nu att de tre föreningarna träffas en gång varje eller vartannat år.

Påminner igen om höstens städdag den 19 september, särskild kallelse kommer. Vi har redan fått bra tips på områden som behöver åtgärder och tar gärna emot fler förslag. Vi kommer också att behöva några personer med adekvat motorsågsutbildning för omhändertagande av några vindfällor, har du rätt utbildning och skyddsutrustning anmäl detta på enklaste sätt på ordforande.otf@gmail.com

En återkommande punkt under höstens städdag är att vi tar upp bommarna på den fasta bryggan. Om er båt inte är upptagen den 19 september så är ni själva sedan ansvariga för att era bommar tas upp i god tid före risk för isläggning.

Med detta så önskar vi er alla en bra fortsättning på sommaren och vi ses den 19 september eller hörs i nästa medlemsutskick i slutet på september. Glöm inte att titta in på hemsidan ibland där vi fortlöpande informerar om särskilda händelser.

 

Mvh

För styrelsen ÖTF

Mats Danielsson

2020-08-26 20:23