Slyröjning längs vägarna

Trafikverket, genom underleverantören SVEVIA,  har under v 12 genomfört slyröjning i vårt vägnät som en del i ett projekt att säkerställa framkomlighet för framförallt bussar på våra smala vägar. Det ligger nu en hel del grenar och sly i i våra diken som man enligt SVEVIA planera att omhänderta den 31 mars och den 1 april.

Har något gått sönder, har ni frågor eller annat med anledning av röjningen så kan ni nå SVEVIA på telefon 010-476 14 83.

2020-03-28 09:23