Månadsbrev för Juli

Bästa ÖTF medlemmar.

Nu är juli här. Hoppas att alla har en skön sommar! 

Detta månadsmejl handlar mest om träd och midsommarstänger som ramlat samt barn som kan ramla, men även lite om fest...
Stort TACK till er som gjorde midsommarafton för alla oss medlemmar till ett fint minne! Midsommarstången rasade tyvärr förra lördagen. Tack och lov var ingen under den när den föll! Den var murken och kommer att kastas på tippen. En ny måste tillverkas inför midsommar -25.

Se bifogad fil med årsmötesprotokoll!
Klätterställningen som står i Flärhamn blev en laddad diskussion på årsmötet. Flera medlemmar har i många år velat få bort ställningen eftersom den inte följer EUs standard gällande lekställningar på allmän plats. Efter research och diskussion med kommunen tog styrelsen i vintras ett beslut att ställningen ska bort. 
På årsmötet kom frågan om vad som händer/ vilka konsekvenser om någon gör sig illa på ställningen (förutom skadan). Svar på frågan var då (och är fortfarande) att styrelsen (som företräder fastighetsägaren) bär allt ansvar men man ville absolut veta vad påföljden av eventuell anmäld skada skulle innebära. 
Först och främst vill vi i styrelsen poängtera att (som vi även uttryckte på årsmötet) vi vill inte bära det personliga ansvaret (vilket borde räcka som svar) eller personligen betala skadestånd och rättegångskostnader (det finns ingen tariff) för att vi arbetar ideellt i en förening. För oss kan inte affektionsvärdet på en ej tillåten klätterställning mätas mot ett eventuellt skadat barn. Vi är dessutom uppmanade av kommunen att ta bort ställningen eller betala för att de kommer ut och konsulterar föreningen om hur ställningen skulle kunna byggas om för att bli godkänd. Vi i styrelsen har fått medlemmarnas fulla förtroende på årsmötet -23 samt i år, vilket borde sätta punkt för denna diskussion. Se bifogad fil från kommunen gällande lekredskap på allmän plats!
Styrelsen har tillsammans med vägföreningen bett Ingemar att ta bort träd/sly på Hummelmoravägen (Sträckan efter Hummelmoravägen). Träden har antingen lutat eller varit döda. Ett av träden föll tyvärr ut mot gatan i juni. 
 🍀 Välkommen på ÖTFs Sommarfest lördagen den 3:e augusti 🍀
Vi håller som vanligt till i Flärhamn och välkomstdrinken serveras från kl: 17.00. Medtag egen mat, dryck och ett glatt humör! 

Glöm inte att gå med i ÖTF:s facebookgrupp! https://facebook.com/groups/646890023608805/

Om Du har några frågor eller vill komma i kontakt med oss i styrelsen finns vi på mejl: ordforande.otf@gmail.comÅsa: 0761-867240Kåre 070-8414052 (Gällande hamnen)
Soliga hälsningar,🍀🍀🍀 Styrelsen/ Åsa  🍀🍀🍀

2024-07-07 19:23